King of Kings
Categorie lijst
King of Kings!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
 
 
Onze houding tegenover de zonde:
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze houding tegenover de zonde:
 
We kunnen vier verschillende houdingen  tegenover zonde  aannemen.Een eerlijke beoordeling zal ons laten zien op welk niveau we staan en ook hoe we die waarheden  kunnen toepassen.
 
Niveau een:
De mens die niet zondigt, omdat de concequenties te groot zijn. De mens begeert in zijn of haar hart een ander,maar begaat met zijn of haar lichaam niet de zonde van overspel of ontucht, omdat de gevolgen te groot zijn. Of misschien haat hij iemand anders en zou hij wensen dat die persoon dood was, maar hij vermoordt hem niet vanwege de gevolgen.Er is duidelijk geen haat tegen het kwade en daarom ook geen verlangen naar heiligheid.
 
Niveau twee:
De mens die naar de gouden regel leeft. Hij wil vrede tot elke prijs en kan niet begrijpen dat iemand zo radicaal is, dat hij zijn leven of dat van een ander zou willen veranderen. Deze mens kan vol zijn van de zonden van zelfzucht en eigengerechtigheid, zonder zich daarvan bewust te zijn. Misschien gaat hij elke zondag naar de kerk en geeft hij zijn tienden, betaald al zijn rekeningen, ect.

Hij doet vaak goede dingen. Hij leeft een keurig leven, maar daar blijft het ook bij. Er is weinig “passie”voor Jezus.Onbewuste zonden van zelfzucht, gebedsloosheid, egocentriciteit, zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid werken hier vaak doorheen.

Er is geen besef van, laat staan haat tegen deze zonden in de mens, die op dit niveau leeft.
 
Niveau drie:
De oprechte Christen, die er vurig naar verlangt de Here Jezus Christus te behagen. Hij wil niet zondigen en maakt zich grote zorgen alser in zijn leven gewoontezonden zijn. Hij wilde dat hij een antwoord had op de vraag waarom hij dezelfde zonden steeds weer moet belijden.Misschien maakt hij zich schuldig aan de zonden van kritiek en het beoordelen van anderen; de zonden van trots, altijd de aandacht naar zich toetrekken in een gesprek; de zonden van ongeloof; het niet in staat zijn God te vertrouwen, zoals blijkt uit angst, twijfel en ongehoorzaanheid. Hij maakt zich grote zorgen en verlangt naar vrijheid.

Mensen vragen geregeld gebed voor hun gewoontezonden en karakterzwakheden in plaats van in alle eerlijkheid naar God te erkennen:

”Ik word voortdurend in de verleiding gebracht deze zonde te begaan, omdat ik van deze zonde houdt. Ik haat ze niet. Here God, geef mij haat tegen deze zonde waar in nu van houdt.”God zal dat gebed altijd beantwoorden.

( Jacobus 1: 14- 15: “maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort).”
Niveau vier:
Deze persoon  haat de zonde. Daarom zondigt hij zelden. Als hij het doet, dan is er snel besef van zonde, onmiddelijke bekering en een bereidheid om zich te vernederen voor anderen als de Heilige Geest hem daartoe leidt.
 
Conclusie:
We hebben gezondigd, omdat we ervoor gekozen hebben om te zondigen, omdat we van de zonde houden. De enige manier om vrij te zijn van de zonde is door God’s houding t.o.v de zonde te hebben, namelijk  door de zonde te haten. Haat tegen de zonde in gedachten, woord en daad. We zullen de zonde in woord en daad haten, als we de zonde in gedachten haten, omdat daar de zonde begint. Verlangen we ernaar om God ten diepste te kennen, dan moeten we van heiligheid onze levensstijl maken. God verlangt meer naar onze vriendschap dan wij naar de Zijne. Als wij in diepe oprechtheid willen wandelen.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl